Strategisch advies en begeleiding

Projectomschrijving

Bij Rijkswaterstaat Zee en Delta heb ik meerdere opdrachten mogen vervullen. Zo fijn als je terug mag komen. Ik heb de rol van coördinator communicatie en die van strateeg vervuld.

Als strateeg heb ik vooral het stuk omgevingsmanagement opgepakt. Onderdelen waren bijvoorbeeld het herijken van de stakeholders, omgevingsanalyse, verbeteren van annotaties en strategische nota’s en de implementatie van LIOM.

Daarnaast heb ik diverse bijeenkomsten en werkbezoeken van belangrijke stakeholders mogen voorbereiden. Een voorbeeld van een geslaagde bijeenkomst met heel veel diverse stakeholders was het event Schone Schelde.

Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor een juiste stroom aan communicatie over de grote renovatie- en vervangingsopgave van de infrastructuur in Zeeland. Die communicatie gaat met name over projecten en objecten, maar is wel team overstijgend. Onder de naam Bereikbaar Zeeland werken we samen binnen en ook buiten Rijkswaterstaat aan het geven van actuele informatie, achtergrondverhalen, nieuwsbrieven, video’s en ook rondleidingen. Om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te voorzien in hun behoefte.

Rijkswaterstaat en Bereikbaar Zeeland

01.  LIOM

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt Rijkswaterstaat met Integraal Projectmanagement (IPM). Daarbinnen bestaan 5 rollen. Omgevingsmanagement is daar één van. Een van mijn opdrachten vanuit omgevingsmanagement was het zorgen voor een verdere implementatie van LIOM, het systeem voor omgevingsmanagement. Alle collega’s met externe contacten maken hier gebruik van. Het systeem ondersteunt het relatiemanagement en de positionering van de organisatie. Je kunt het zien als een soort customer relationship management (CRM) systeem, wat zakelijk vaak gebruikt wordt. Klik op de afbeelding om meer te lezen over de werkwijze van Rijkswaterstaat.

02.  Regioteam Oosterschelde/Veerse Meer

Als Strateeg was ik lid van het regioteam Oosterschelde/Veerse Meer. In regioteams is omgevingsmanagement een van de hoofdtaken. Onder andere de belangrijke Oosterscheldekering, met daarbij de unieke evenementen- en vergaderlocatie, is een belangrijk object op de agenda. Klik op de afbeelding om meer te weten te komen over het Topshuis.

03.  Schone Schelde

Dinsdag 19 februari 2019 ondertekenden 28 partijen het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken. Voorafgaand aan de ondertekening vond er een grootschalige opruimactie rond de Oosterschelde plaats. Mijn rol was de coördinatie en begeleiding van dit onderdeel van de dag. Klik op de afbeelding om meer te lezen over de opruimactie en de ondertekening van het convenant Schone Schelde.

Organisatie website

www.rijkswaterstaat.nl