Weer aan de slag na verlof, maar toen was daar Corona

Projectomschrijving

Op 21 maart 2020 ben ik bevallen van onze dochter, Mia. Het was een pittige tijd, nieuw leven om voor te zorgen en zelf herstellen van een pittige zwangerschap en bevalling. En dat ook nog eens midden in de eerste weken van de Coronatijd. Ik was van plan om snel weer aan het werk te gaan. Dat liep even anders, in verband met de fysieke gezondheid en de onzekerheden van de gevaren van COVID. Na de zomer kon ik gelukkig voor een paar maanden aan de slag bij de gemeente Vlissingen. Het team ontlasten op een aantal onderwerpen en de druk er een beetje afhalen vanwege de maximale inzet door de Coronacrisis. En dat volledig vanuit huis. Voor mij totaal nieuw, maar de collega’s waren het inmiddels een soort van gewend. Ik ging aan de slag met de arbeidsmarktcommunicatie, dienstverlening, sociaal domein en webcare.

01.  Arbeidsmarktcommunicatie

Voor de gemeente Vlissingen heb ik de nieuwe campagne ‘Vlissingen heeft karakter’ gelanceerd, horende bij een aangepaste visie op arbeidsmarktcommunicatie. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: het herschrijven van de ‘werken bij’ pagina op de corporate website, een aantal karakters die kenmerkend zijn voor Vlissingse collega’s verder uitgewerkt, geschakeld met een bureau voor de social campagne en een aanzet voor herschreven vacatureteksten.

02.  Webcare

De gemeente Vlissingen wilde de klantvragen die binnen komen via de diverse kanalen meer stroomlijnen, sneller en beter afhandelen. Dat in het kader van een betere dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid. Vragen die via telefoon, e-mail, balie maar ook social media binnenkomen, moeten hetzelfde antwoord krijgen en het moet duidelijk zijn binnen welke termijn je als klant antwoord kunt verwachten. Voor de gemeente Vlissingen heb ik het stukje social media opgepakt. Een stukje beleid, richtlijnen, werkwijzen en ook training (door OBI4wan). In plaats van dat er 1 Communicatieadviseur verantwoordelijk was voor de webcare, is dat nu de gehele frontoffice van het KCC. Mooi resultaat!

03.  Sociaal Domein

Een veranderende rol van de gemeente binnen het sociaal domein heeft bij de gemeente Vlissingen onder andere geleid tot een Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Hierin zijn, samen met stakeholders, een aantal veranderingen en targets benoemd. Communicatie maakte onderdeel uit van dit traject, ook voor de inzet als middel naar buiten. Het eindresultaat heb ik helaas niet meer mee kunnen maken, mijn collega heeft het weer zelf goed op kunnen pakken.

Organisatie website

www.vlissingen.nl