Marketingcommunicatie advies en projectleiding

Projectomschrijving

Bij SDW, gespecialiseerd in het leveren van zorg aan mensen met een beperking, werkte ik als senior beleidsadviseur met aandachtsgebieden marketing en communicatie.

Ik kwam hier binnen op een rijdende trein. Er was een bureau begonnen aan een nieuwe corporate marketingcommunicatie strategie, er lagen concrete plannen voor een nieuwe website, er was een start gemaakt met een klantroute, de organisatie wilde ‘iets doen’ voor de medewerkers en meer zichtbaar worden voor de diverse stakeholders. En dat in een veranderende markt en met een veranderende organisatie. Super interessant natuurlijk!

Ik was de linking-pin tussen afdelingen, zoals beleid, communicatie, Startpunt (intake, matchen en cliënt advies), HR, maar ook aanspreekpunt voor de verschillende locaties. Ik ben een echte teamspeler en ik kon hier lekker als spin in het web opereren. Een aantal onderwerpen waar ik me in vast mocht bijten zijn de klantreizen, arbeidsmarktcommunicatie, een meerdaags personeelsevenement, een nieuwe website, een nieuw intranet en een nieuw ECD.

01.  Klantreis

Ik ging bij SDW aan de slag met een nieuwe strategie, de bijbehorende merkpositionering, customer- en employee journey en het producten- en dienstenportfolio. Daar werkte ik samen met gedreven zorgprofessionals, managers én cliënten aan. Een van de mooiste momenten vond ik het daadwerkelijk in gebruik nemen van de ‘Klantreis van SDW’: samen werkten we aan het gewenste zorgpad en verbeteringen aan huidige processen en procedures. Zowel de route als de vormgeving ervan werd geheel op de wensen van de VG-cliënten afgestemd.

02.  Nieuwe website

Samen met een extern bureau en met de hulp van een groot aantal collega’s én cliënten, is er een nieuwe website gemaakt. Toegespitst op de bezoeker en de klantreis. Er waren verschillende doelgroepen te onderscheiden met een eigen informatiebehoefte en -niveau. Een erg leuk traject, wat inhaakte op de nieuwe corporate strategie en waar de input vanuit de klantroute meteen gebruikt kon worden.

03.  Een nieuw ECD

Als marketingcommunicatieadviseur was ik ook betrokken bij enkele projecten, ook op het gebied van ICT. Een van die projecten was de overgang naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), waar ik meehielp bij het bedenken en inzetten van een communicatiestrategie en de bijbehorende communicatiemiddelen.

Organisatie website

www.sdw.nl